Om meg | Kjetil Dreyer

Mitt navn er Kjetil Dreyer, jeg har vært aktiv i samfunnsdebatten i over 10 år og har også stilt opp på TV og i media rundt kontroversielle temaer som vaksiner og produkter som er lite kjent i markedet etc.

Siden 2001 har jeg aktivt vært involvert innen nettverksbygging, og er kjent i over 10 år som en av de fremste etiske ambassadørene innen direktesalgsbransjen og også eier av Networkmarketing.no.

Jeg grunnla et seminarforetak kalt Quality Seminars sammen med mine brødre og far i 2007 og arrangerte endel seminar og kurs der før vi så at dette var vanskelig å få til å gå rundt i lengden. Under denne tiden leide vi inn de fremste foredragsholderne innen nettverksbransjen og leide Leto Hallen og Brunstad konferansesal for to av de største konferansene. Vi arrangerte seminar med Tim Sales, Charles King, Cynthia Kersey og Alliance for Natural Health med fler. Vi arrangerte også 3 seminarer rundt Syre base balansen i kroppen samt Helsefrihets kongressen i samarbeid med Fritt Helsevalg i 2008.

Jeg startet opp Stevia til folket bevegelsen og fikk 11 000 medlemmer der, vi kjørte også en større demonstrasjon rundt Stevia vs Aspartam og fikk gehør, Stevia ble kort tid etter godkjent i Norge.

Jeg grunnla facebook gruppen Codex Alimentarius – Ødeleggende eller oppbyggende for menneskers helse? så tidlig som i 2007/08 og denne gruppen talte rundt 8000 medlemmer. Her ser du en liknende gruppe.  Denne er nå deaktivert av tidsmessige årsaker og folkeaksjonen Helsefrihet.no vil ta over der denne aksjonen slapp. Jeg mener et av de største problemene vi har i samfunnet er at matindustrien og de store multinasjonale organisasjonene inklusive Monsanto kontrollerer det som i dag gir retninslinjer til mattilsyn og myndigheter ved at disse som WHO medlem skal harmonisere med Codex Alimentarius som igjen er en FN dirigert organisasjon for matkoder og angir referanseverdiene for kosttilskudd, kjemikalier, tungmetaller og sprøytemidler i mat med mer.

I 2007 startet jeg og mine brødre Altshop.no som i dag er en av landets fremste, kanskje også den største Alternative nettbutikken. Vi har fått kjenne på kroppen at det ikke er så anerkjent å skille seg ut og at mye av det vi har forsøkt å bygge opp over 7 år har blitt forsøkt revet ned. Det er allikevel slik at Altshop.no har sin plass i samfunnet og dekker et hull i markedet som lenge har vært udekt og kanskje også lite populært i en tidlig fase. I dag ser vi at trendene er i ferd med å snu og vi vil se mer og mer holistisk tilnærming i samfunnet. Vi har vært pionerer, og det har ikke vært lett, men vi har kommet langt og vi har vokst på veien. Grunnet at jeg er hovedaksjonær og daglig leder i Altshop er jeg stadig beskyldt for å ikke være objektiv, og å ha økonomiske interesser, og det er selvfølgelig et gyldig argument, men det dekker kun en liten del av sannheten. Alle må tjene til livets formål i vårt samfunn i dag, og jeg tjener mine penger blant annet på Altshop.no, derimot er jeg en av de fremste og mest vokale ambasadørene for alternativ bransjen og holistisk tenkning av ideologiske grunner, IKKE økonomiske grunner. Kanskje er dette vanskelig for endel å forstå, alt handler jo om penger og atter penger i vårt samfunn og det er lett å avslå forslag fra mennesker som anklages for å profitere på noe. Dette brukes aktivt i media som motargument slik at mottakernes oppfattelse av artiklenes hovedtema farges av at det er en grådig person i andre enden som profiterer på deres dumskap. Det man skal vite er at det er ofte de som er inne i bransjen og har vært der i mange år man burde høre på til tross for at deres meninger og synspunkter kan stride med ens egne, det er få bransjer med bedre mennesker enn i alternativ bransjen om man tar seg tid til på bli kjent med dem, men det finnes også sjarlataner (ekte og uekte) der ute.

I 2009 grunnla jeg Vaksineaksjon.no (siden er forløpig nede grunnet utdatert system) det som til nå er en av de mest betydningsfulle bevegelsene vedrørende vår felles helse i Norge, der plukket vi fra hverandre svindelen rundt svineinfluensa vaksineeksperimentet og fikk en gang for alle avslørt skandalen. Aksjonen har ledet til dannelsen av flere nye aksjonsgrupper og tiltak siden 2009 blant annet Foreningen for Fritt Vaksinevalg, her kan du lese mer om dette. Det ble senere anerkjent i media flere steder, men i 2009/10 ble jeg hardt personlig angrepet og forsøkt kneblet og stemplet på alle mulige vis. I kjølvann av vaksineaksjon.no har skepsis samfunnet fulgt meg med argusøyne og har så langt til nå stadig angrepet meg personlig og andre rundt meg. Man må anta at om man stikker hodet frem så vil noen forsøke å angripe deg, men skal vi tillate dette i et demokratisk samfunn der ytringsfrihet er så viktig.

I 2013 opprettet jeg spydspiss folkeaksjonen barnevernsaksjonen.no (også på facebook) fordi jeg så et stort problem vedrørende våre barn og en industri som profiterer grovt (milliarder) på det jeg vil kalle menneskehandel med barn. Der barnet ikke blir hørt og der barnevernskjeden har for mange usikrede ledd i kjeden av beslutningstakere ovenfor barn. Barn ble ikke hørt på kvalitetssikret vis og foreldrene blir uglesett og sett ned på i systemet, ofte også behandlet på måter som ikke står i stil til menneskerettigheter. I et samfunn der barna er vår fremtid kan ingen foreldre sitte og se på slikt uten å gjøre noe. Dette har blitt en betydelig aksjon i dag med over 8000 medlemmer og en av artiklene jeg har skrevet der som også vil deles på denne bloggen er lest av over 90 000 mennesker så langt.

Nylig nå høsten 2015 startet jeg og min bror sammen med flere andre grupper spydspiss folkeaksjonen Helsefrihet.no som også samarbeider tett med Vitaminaksjonen.no, Fritt Helsevalg og flere andre grupperinger. Allerede har denne over 3000 tilhengere og arbeidet er påbegynt for vår alle felles helsefrihet. Etter vitaminforbrudet 1.oktober der forbrukere nå ikke er tillatt å importere inn egne funksjonelle og effektive høydose næringstilskudd privat mener jeg myndighetene har gått altfor langt og det viser oss alle en generell frykt og kontroll fra myndighetenes side som ikke kan aksepteres.

Det er også et sterkt push fra interessegrupper rundt tvungen vaksinering i Norge, dette er fanesaker jeg brenner for og om det skulle forekomme er resultatene for vår alles helsefrihet og valg over egen kr0pp totalt ødeleggende. Dette tvinger alle til en høyere bevissthet rundt vaksiner og det å ta stilling til vaksiner, samt såkalt tvungen vaksinering.

Tilliten til våre myndigheter er allerede på bristepunktet for en stor del a befolkningen som føler seg overkjørt og trampet på hva gjelder menneskeverd, menneskerettigheter, menneskelig frihet og helsefrihet.

Aktivist
På wikipedia siden om meg betegnes jeg som en aktivist, utover det er jeg kalt alt du kan tenke deg i boka fra kvakksalver til idiot. Aktivist er et ord jeg kan assosiere meg, her kan du lese ordbokens definisjonen av en aktivist: Her kan du lese om meg på wikipedia (ikke bare positivt, men skit au). Her kan du lese wiki sidens beskrivelse av meg, det er ingen hemmeligheter der, men den er av mange forsøkt redigert for å fremstille meg som en tulling og en konspirasjonsteoretiker, ja faktisk en farlig mann, og for visse interessegrupper som har svært mørke hensikter er jeg nok kanskje også en farlig mann, men det får bli et annet tema.

«An activist is a person who campaigns for some kind of social change. When you participate in a march protesting the closing of a neighborhood library, you’re an activist. Someone who’s actively involved in a protest or a political or social cause can be called an activist

Someone who’s actively involved in a protest or a political or social cause can be called an activist. Demonstrations, strikes, and sit-ins are all ways that an activist might work toward the change he/she believes in. The root word of activist is the Latin actus, «a doing, a driving force, or an impulse.» Someone who acts on what he/she believes in is an activist.

Jeg brenner for ytringsfrihet og sannferdighet og jeg kan ikke fordra urettferdighet.

Ja, jeg er elsket og hatet og har grunnet mine direkte ytringer og mitt samfunnsengasjement ufrivillig dratt på meg en B, C eller D kjendisstatus i samfunnet. Man kan si at jeg grunnet dette har tusenvis av tilhengere, men også mange hatere.

Nå er målet mitt ikke å bli elsket eller hatet, men å få frem sannhet og rettferdighet i samfunnet, kjempe for menneskerettigheter og helsefrihet. Gjennom historien er dette dessverre lite anerkjent, sannheten gjør ofte vondt og mang en gang er den og dens budbringere blitt hardt motarbeidet gjennom tidene og mennesker som har ytret noe samfunnet ikke er klar for å ta til seg har ofte blitt forsøkt brent på bålet, korsfestet og lynsjet gjennom tidene. I denne viten begir jeg meg allikevel ut på min personlige ytringsfrihets vei der jeg ikke eier noen frykt eller begrensning annet enn det at jeg ikke skal skade andre uskyldige mennesker. Finner vi klare bevis på korrupsjon og eller et menneske/organisasjoner som har misbrukt et barn, eldre eller svakere mennesker i samfunnet så  skal de stilles til asnvar for dette.

På denne bloggen vil du udelt få mine meninger og synspunkter, jeg påberoper meg i dette fora min FULLE ytringsfrihet. Med den tanke at jeg skal ivareta enkeltmennesket og ikke skade uskyldige, med det forbehold at de jeg skulle finne på å omtale i min blogg ikke har skadet eller skader andre ved sine handlinger. Innleggene som skrives her vil jeg skrive etter min beste intensjon.

Jeg vil ikke stryke noen på ryggen og jeg vil IKKE gå forsiktig frem der jeg selv mener det må tas skikkelig tak i enkeltsaker eller temaer som er av samfunnsmessig betydning. Jeg vil ønske å ha en høy takhøyde på min personlige blogg om jeg så vil uttale meg rundt vaksiner, krig og elendighet eller rett ut helse og helseprodukter så skal jeg ha ytringsfrihet og rett til det på denne bloggen.

Jeg vil også samle noen tidligere artikler jeg har skrevet inn på denne bloggen slik at disse blir tilgjengelig det det rette fora.

Det er uten tvil mange som vil være enige og mange som vil være uenige i det jeg skriver, so be it, god samfunnsdebatt er jeg alltid med på så lenge det ikke leder i ubegrunnede og usakelige personangrep og angrep på mine organisasjon.
Noen favorittsitater og uttalelser som vil kjennetegne meg og hva jeg står for på godt og vondt:

“If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in a sorry a state as are the souls who live under tyranny.” – Thomas Jefferson

«Politikere må en gang lære, både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer. I demokratiene skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går å legger seg at de er våre tjenere, de er folkets tjenere. De skal stå giv akt, for oss i demokratiet! Det er noen av dem som tror de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil. Eller så er demokratiet bare DILLBALL» – Erik Bye

«The more corrupt the state, the more numerous the laws.» — Tacitus, Roman senator and historian (A.D. c.56-c.115)

 

 

659 total views, 1 views today